منضج سودا

-(55 Body) 
منضج سودا ProductName : منضج سودا
نضج دهنده و تعديل کننده سودا؛ تحليل برنده مواد منجمد و فشرده؛ مفرّح
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر منضج سودا/pudr-e monzej-e sowd?/ 

 

شکل دارويي: پودر جوشانده

موارد مصرف: نضج دهنده و تعديل کننده سودا؛ تحليل برنده مواد منجمد و فشرده؛ مفرح و خواب‌آور

توضيحات: سودا يکي از اخلاط چهارگانه بدن است که تغيير در کيفيت و کميت آن مي‌تواند موجب بيماري مي‌شود. تجمع و تغليظ سودا مي‌تواند سبب انسداد مجاري يا رسوب سودا وپيدايش بيماري‌هايي چون واريس و بواسير شود. رقت بيش از حد سودا نيز مي‌تواند موجب بيماري‌هايي مانند بروز لکه‌هاي تيره پوستي شود. اين دارو در تعديل مزاج و قوام خلط سودا و برطرف کردن بيماري‌هاي مذکور مؤثر است. از آنجا که طحال محل ذخيره سوداست اين دارو در درمان بيماري‌هاي طحالي ناشي از سودا نيز مفيد است. اين دارو با دفع سودا از بدن به ايجاد فرح و خواب ملايم کمک مي‌کند. منضج سودا مي‌تواند همراه شربت بزوري براي حبس‌البول و عسرالبول به‌کار رود. براي درمان يبوست در افراد ديابتي بهتر است از داروهاي جالي مانند منضج سودا کمک گرفته شود.

اجزاء فراورده: عنّاب، سپستان، گل گاوزبان، بادرنجبويه، اسطوخودوس، پرسياوش، تخم باديان، شاه‌تره، ريشه شيرين بيان

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: منضج اخلاط غليظ، مليّن،‌ محلّل، ملطّف، مفتّح سدد، معدّل و مسهل سودا

مزاج کلي دارو: معتدل مايل به گرم

منع مصرف: ندارد.

عوارض جانبي: ممکن است منضج سودا در افرادي که دچار ضعف قوايند يا ميزان سودا در بدنشان زياد است موجب به‌هم ريختگي وضع روحي، تهوع، سرگيجه، نفخ، و بثورات جلدي شود. در اين صورت بهتر است دارو مدتي قطع شود و به بيمار مسهل داده شود تا مقداري از امتلا کاسته شود.

دستور مصرف: نيم ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب يک کيسه از دارو را در يك‌ ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند و تا گرم است بنوشند.

تداخلات دارويي: گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: عارضه‌اي گزارش نشده است.

نکات قابل توصيه: اين دارو به هيچ وجه نبايد با شيريني‌ها مانند قند يا نبات مصرف شود زيرا خاصيت درماني آن از بين مي‌رود. براي تلخ نشدن بيش از حد دارو، با حرارت ملايم جوشانده شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، القانون في الطب، جلد 1، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. حکيم ارزاني، ميزان الطب، قم، مؤسسه فرهنگى سماء، 1380.
  4. حکيم اعظم خان، اكسير اعظم، تهران: موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، 2008

 

 

Monzej-e-sowda powder

Drug form: Decoction

Indications: Coctive and modifier of black bile, Discutient of condensed humors, Exhilarating, and hypnotic

Comments: Black bile is one of the quadruple humors and changes of its quality and quantity can cause disease. Condensation and thickening of black bile can lead to blockage of ducts and pores, sedimentation of black bile, and diseases like varicose veins, and hemorrhoid. Also more than enough thinness of this humor causes diseases such as increase of bruises or contusion spots. This drug is effective in modification of temperament and density of black bile and eliminating mentioned diseases. Spleen is the reservoir of black bile, thus this decoction is useful for treating splenic diseases caused by this humor. This pharmaceutical composition creates cheerfulness and appropriate sleep by excretion of black bile. Monzej-e-sowda is used for treating difficulty urination and strangury along with Bozouri syrup. It’s better to use detergent drugs such as Monzej-e-sowda to treat constipation in diabetic patients.

Composition: Zizyphus jujuba, Cordia mixa, Echium amoenum, Asperugo procumbens, Lavandula stoechas, Adiantum capillus veneris, Foeniculum vulgare, Fumaria parviflora, Glycyrrhizia glabra

Traditional mechanisms of action: coctive of thick humors, laxative, discutient, rarefying, Unobstucting, modifier and purgative of black bile  

Drug temperament: moderate inclined toward hot

Contraindications: Not known

Side effects: The drug can cause mood disturbances, nausea, vertigo, dizziness, flatulence or skin rashes in weak patients or persons with abnormal high amount of black bile. In this case the patient should stop taking the drug and consume a purgative of black bile to reduce the amount of the humor.

Administration and dosage: 1 bag of powdered drug should be boiled in one glass of water for 10 minutes at low heat half an hour before breakfast and at bedtime and drunk warm.

Interactions: Not reported

Pregnancy and lactation: No adverse effect has been reported.

Recommendations: It should be never taken with sweets such as sugar loaf or rock candy because its therapeutic effect is lost. The decoction should be boiled at low temperature to avoid very bitter taste of the drug.

 

 

References:

  1. Aqili-Khurasani. Makhzan-al-Adviyah (The Storehouse of Medicaments). Tehran: Bavardaran publication; 2001.
  2. Ibn-e-sina. Al-Qanoon fi al-Tibb. Vol 1. Beirut: Alaalami Beirut library Press; 2005.
  3. Arzani HMA. Mizan-al-teb. Qom: Samaa cultural Institute; 2001.
  4. Chashti MAk. Eksir Azam. Tehran: The Institute for Islamic and Complementary Medicine, 2008

 

Tags : پودر منضج سودا
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image