قابض ساده

-(7 Body) 
قابض ساده ProductName : قابض ساده
نافع در استرخاي رحم، کثرت طمث، افتادگي رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم؛ مفيد در عفونت دندان و گلو (به صورت غرغره).
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر قابض ساده/pudr-e q?bez-e s?de/ 


خواص دارو: نافع در استرخاي رحم، کثرت طمث، افتادگي رحم؛ رافع رطوبت و التهاب رحم؛ مفيد در عفونت دندان و گلو (به صورت غرغره).

اجزاي دارو: گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو سبز، مورد.

زمان، مقدار، و روش مصرف: براي هربار مصرف، دو قاشق غذاخوري از پودر را با يک‌ونيم ليوان آب بجوشانند تا يک ليوان آب باقي بماند. مايع را تا گرم است صاف نموده با مقداري آب ولرم مخلوط کنند و دوش واژينال بگيرند يا آن را در ظرف بزرگي ريخته مقداري آب ولرم به آن بيفزايند و روزي دو بار (هر بار بيست دقيقه) در آن بنشينند. براي عفونت دندان و گلو، مايع را پس از سرد شدن غرغره کنند.

ملاحظات مصرف: استفاد? مجدد از مايع جوشانده شده ممنوع است.

 

قابض ساده
Tags : پودر قابض ساده
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image