نزله سرد لاهوري

-(8 Body) 
نافع در نزله‌هاي بارد و تعديل ترشّحات دماغ (هم در کيفيّت و هم در کمّيت)؛ مرقّق نزله‌هاي دماغ؛ مقوّي دماغ و فم معده.
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر نزل? سرد (لاهوري) /pudr-e nazle-ye sard (l?huri)/

 

شکل دارويي: سفوف

موارد مصرف: مقوي دماغ و فم معده، نافع براي نزله‌هاي سرد و تعديل ترشحات دماغ (هم در کيفيت و هم در کميت)، مرقق نزله‌هاي دماغ

توضيحات:

آمله: قابض و مانع ريختن مواد به معده و امعا و حافظ اخلاط از تعفن و مخرج سودا از بدن و موجب ذكا و حدت ذهن و تفريح و تقويت قلب است. مقوى اعصاب و حواس دماغي و از براى نسيان و فالج و استرخا و لقوه‏ مفيد است.

تخم گشنيز: مفرح و مقوى دماغ و قلب و مانع صعود ابخره به دماغ و مقوى معده‏ است.

بادام: مفتح و حافظ قوت‌هاست. حافظ جوهر دماغ و مقوى باصره و ملين طبع و حلق و موافق سينه‏ است.

اسطوخودوس: محلل و ملطف و جالي و مفتح سده‌ها و مقوى بدن و دل و دماغ و احشا و جميع قواى ظاهرى و باطني و قوت مذكره و مفكره و مصفى روح و مفرح و جهت امراض سينه و سعال و نزلات و ساير امراض عفنه، مفيد و مختص دماغ‏ است. سودا و فضول دماغي و رطوبات مُرخي را تنقيه مى‏نمايد و مانع عفونات و انصباب نوازل به اعصاب است.

پسته: جهت تقويت ذهن و حفظ دماغ و سرفه و قلب مفيد است.

باديان: مفتح سدد مجارى سينه و مقوى باصره و معده و محلل رياح و اخلاط غليظ و مجفف قوى و جهت بدرقه قوت ادويه و ايصال آن‌ها به اطراف بدن‏ مفيد است.

اجزاء فراورده: آمله، تخم گشنيز، بادام، اسطوخودوس، پسته، باديان

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: قابض، مفتح سدد، مقوي قلب و دماغ و معده، مجفف، محلل، باعث ذکاء و حدت ذهن،‌ دافع سودا از بدن

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در کودکان زير 5 سال، نزله‌هاي گرم، آريتمي‌هاي قلبي، درماتيت آلرژيک، و مبتلايان به آسم آلرژيک تجويز نشود. در صورت تجويز، همراه با پودر زکام داده شود.‏ در افراد مبتلا به خونريزي شديد (گوارشي يا رحمي) احتياط شود.

عوارض جانبي: همانطور که ذکر شد پودر نزله سرد براي رقيق کردن اخلاط مجتمع در سر تجويز مي‌شود و اين امر با کمک گرم کردن اخلاط صورت مي‌گيرد. خلط رقيق و گرم ايجاد شده ممکن است باعث حالاتي چون سرفه خشک، خارش گلو و بيني، سوزش چشم و بيني، تنگي نفس، آبريزش از بيني و اشکريزي شود. در اين صورت بايد دارو قطع شود و از داروهاي تعديل کننده حرارت مانند پودر زکام استفاده شود. براي جلوگيري از ايجاد اين عارضه مي‌توان در افراد مستعد از ابتدا پودر زکام را به همراه پودر نزله سرد تجويز کرد. توجه به اين نکته هم لازم است که در زمان تجويز اين دارو، از مسهلات فضولات دماغي نيز استفاده شود.   

دستور مصرف: در زمان اذان ظهر و اذان مغرب يک قاشق مرباخوري از دارو را در يک ليوان شير يا آب ريخته ميل کنند.

تداخلات دارويي: گزارشي موجود نيست.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در بارداري و شيردهي تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

نکات قابل توصيه: در جاي خشک و خنک نگه­داري شود چون گرماي محيط پس از مدتي باعث تکرج و خراب شدن پسته و بادام موجود در دارو مي‌شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، جلد 1، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385

 

 

نزله سرد لاهوری
Tags : پودر نزله سرد لاهوري
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image