خروسک

-(3 Body) 
خروسک ProductName : خروسک
نافع در خارش حلق، حکّه، بحوحة الصوت ناشي از گرمي و خشکي
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر خروسک/pudr-e xorusak/ 


خواص دارو: نافع در خارش حلق، حکّه، بحوحة الصوت ناشي از گرمي و خشکي.

اجزاي دارو: بزرقطونا؛ صمغ عربي، شکر تيغال.

زمان، مقدار، و روش مصرف: يک کيسه از پودر را در يک ليوان آب ولرم بريزند و بگذارند تا لعاب بيندازد. از لعاب حاصله در طول روز اندک‌ اندک بنوشند.

 

خروسک
Tags : پودر خروسک
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image