مدر

-(10 Body) 
مدر ProductName : مدر
ProductType : پودر
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پودر مدرّ حَصات/pudr-e moderr-e has?t/ 

 

شکل دارويي: جوشانده

موارد مصرف: دافع سنگ‌هاي كليه و مثانه و رطوبات زائد بدن؛ نافع براي فشار خون ناشي از امتلاء؛ رافع ورم پروستات

توضيحات:

کاکل ذرت: ادرار روزانه را به مقدار زيادى افزايش مى‏دهد و رسوبات ادرارى را از هر نوع كه باشد رفع مى‏كند.

دم گيلاس: مصرف دم‏كرده آن حجم ادرار را زياد مى‏نمايد در حالى كه مواد اسيدى آن را كم مى‏كند.

هسته آلبالو: دانه آن را چون شيره گرفته با يک دهم آن رازيانه بنوشند جهت تفتيت سنگ كليه و مثانه و قرحه مجارى بول و ادرار حيض بي‌عديل است‏.

خارخسک: جالى و مدر بول و مسكن درد مثانه و مفتت حصات كليه و مثانه است.

رازيانه: مفتح سدد مجارى سينه و كبد و طحال و كليه و مثانه و مسكن اوجاع آن‌ها كه از برودت باشد و محلل رياح و اخلاط غليظ و مدر بول است‏.

گزنه: ملطف اخلاط لزج و جاذب و محلل اورام صلب و مدر بول و مبهي و مفتح سده جگر و سپرز است.

تاجريزي: آشاميدن آن مدر بول و مفتت حصات کليه و مثانه و مبرد است.

کاکنج: جهت اخراج صفرا از راه ادرار و ادرار بول و دفع امراض كليه و مثانه و قرحه آن مفيد و مصلح حال جگر است.

در مجموع اين ترکيب علاوه بر خاصيت ادرار آوري مي‌تواند به شکستن سنگ کليه و مثانه کمک کند و سوزش و زخم‌هاي مجاري ادراري را التيام بخشد.

اجزاء فراورده: کاکل ذرت، دم گيلاس، هسته آلبالو، خارخسک، رازيانه، برگ و ريشه گزنه، تاجريزي، کاکنج

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مدرّ بول،‌ مفتح، مسکن درد مثانه،‌ مفتت سنگ، مجفف، قابض،‌ ملطف اخلاط لزج

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در خونريزي شديد و زخم‌هاي گوارشي ممنوع است.

مشورت با پزشک قبل از مصرف دارو به ويژه در موارد وجود خون در ادرار يا احتباس حاد ادرار يا احتباس ادرار ناشي از کاهش عملکرد قلب يا کليه و هيدرونفروز حالب‌ها ضروري است.

عوارض جانبي: مي‌تواند در بعضي افراد باعث بروز نفخ و دل درد شود که در اين صورت بهتر است دارو را از مقدار کم شروع کنند و به تدريج دوز دارو را بالا ببرند تا بدن به آن عادت کند.

ممکن است باعث واکنش حساسيتي، درماتيت، و حساسيت نسبت به نور شود. يبوست نيز مي‌تواند از عوارض دارو باشد.

دستور مصرف: براي هر بار مصرف (روزها نيم‌ساعت پيش از صبحانه، و شب‌ها پيش از خواب)، يك قاشق غذاخوري (يا يک کيسه) از پودر را در يك‌ونيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقي بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.

تداخلات دارويي: افراد مصرف کننده داروهاي کاهنده قند و فشارخون، پودر مدر را با فاصله از داروهاي شيميايي مصرف کنند.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در بارداري ممنوع است. در شيردهي تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

نکات قابل توصيه: جهت دفع سنگ كليه و مثانه، در صورت تجويز پودر مفتت و كپسول مفتت، لازم است روز نخست از پودر مدرّ و روز بعد از پودر مفتت و كپسول آن استفاده شود.

در بيماران ديابتي و زنان باردار و در صورت وجود سنگ در حالب يا مجراي آلت و بروز حبس بول، دارو با نظر پزشك معالج و با احتياط مصرف شود. مصرف بيش از 3 ماه اين دارو تنها به دستور پزشک، مجاز است.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، جلد 1، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، خلاصه الحکمه، جلد2، قم: اسماعيليان، چاپ: اول، 1385
  4. مصطفى نورانى. دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى. قم: فخر دين، 1388.

 

 

 

مدر
Tags : پودر مدر
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image