بابونه

-(1 Body) 
بابونه ProductName : بابونه
رافع صداع و درد شقيقه؛ مفيد در تشنّج و خشکي بافت عصبي ناشي از سردي؛ کاهش دهند? درد رحم؛ محلّل بلاجذب مادّه (بيشتر در اعضايي که بافت عصبي دارند)؛ مرخّي حالب (براي دفع آسان سنگ)
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن بابونه /rowqan-e b?bune/

 

شکل دارويي: روغن
 
موارد مصرف: رافع صداع و درد شقيقه؛ مفيد در تشنج و خشکي بافت عصبي ناشي از سردي؛ کاهش دهنده درد رحم؛ محلل بلاجذب ماده (بيشتر در اعضايي که بافت عصبي دارند)؛ مرخي حالب (براي دفع آسان سنگ)
توضيحات: از ترکيب بابونه و شنبليله در پايه روغن کنجد، روغني به دست مي‌آيد که داراي مزاج گرم بوده، به عنوان محلّل بلاجذب ماده (بيشتر در اعضايي كه بافت عصبي دارند) عمل مي‌کند و محلل و ملين اورام بارد و صلابات و مجفف رطوبات است و توده‌هايي مانند دبيله را نضج داده و تسديد مسامات پوست را برطرف مي‌کند و به همين دليل در لرز حميات بلغمي و ايجاد عرق مفيد است. همچنين باعث تحليل رياح در اعضا، کمر، و مفاصل مي‌شود و در شقاق بارد، تشنّج يابس، برودت اعصاب، و وجع رحم و عرق النسا مفيد بوده و رافع اعياء و تكاثف مي‌باشد.
 
اجزاء فراورده: گل بابونه، تخم شنبليله، روغن کنجد
 
آثار دارو از ديد طب سنتي: محلّل بلاجذب اورام و رياح بارده، مُجفف، مُحلّل، مُليّن صلابات، مُلطّف
 
مزاج کلي دارو: گرم و خشک
 
منع مصرف: زخم باز. در افراد با سابقه حساسيت پوستي شديد با کرم‌ها و روغن‌هاي موضعي، ابتدا تست شود.
 
عوارض جانبي: تاکنون عارضه‌اي گزارش نشده است.
 
دستور مصرف: طبق دستور پزشک با ماساژ ملايم، روي موضع مورد نظر ماليده شود (فقط براي مصارف خارجي).
 
تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.
 
مصرف در حاملگي و شيردهي: در حاملگي تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.
 
منابع:
1- عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
3- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
4- PDR 2008
بابونه
Tags : روغن بابونه
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image