سياه دانه

-(4 Body) 
سياه دانه ProductName : سياه دانه
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن سياه دانه/rowqan-e siyah dane /


خواص دارو: جهت فالج، لقوه، تشنج، اوجاج بارده مفاصل، سستي آلت تناسلي، رفع سده اعصاب، اعيا، درد کمر، تقويت باه و انعاظ

اجزاي دارو: سياه دانه، روغن بادام تلخ.

زمان، مقدار، و روش مصرف: طبق دستور پزشک مصرف گردد.

 
سیاه دانه
Tags : روغن سياه دانه
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image