خراطين

-(16 Body) 
خراطين ProductName : خراطين
نافع در اوجاع مفاصل و ورک و عرق النّسا، نقرس، سستي آلت تناسلي، ضعف باه
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن خراطين /rowqan-e xar?tin/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: جهت اوجاع مفاصل و ورك و عِرق‌النّسا و نقرس،سستى آلات تناسل و ضعف باه و تسمين اعضا

توضيحات:

روغن خراطين جهت اكثر امراض عصبانى و دماغى مانند فالج و لقوه و استرخا و اوجاع مفاصل و ورك و عرق النسا و نقرس و سستى آلات تناسل و ضعف باه به طريق ماليدن و خوردن مفيد است. اين روغن از داروهاي مورد مصرف در بيماري ريح البواسير و بواسير و به‌خاصيت در قولنج نافع است.

اجزاء فراورده: خراطين(کرم خاکي)، روغن زيتون

آثار دارو از ديد طب سنتي: مسخن، محلل، مدر، مسمن، مجفف

مزاج کلي دارو: گرم در دوم و تر در اول.

منع مصرف: از استعمال روغن بر روي زخم‌هاي باز و عفوني خودداري شود. دور از دسترس اطفال نگه‌داري شود. اين دارو فقط براي مصرف موضعي مي‌باشد.

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست.

دستور مصرف: شب‌ها، موضع مورد نظر را به آرامي با روغن ماساژ دهند. جهت اوجاع مفاصل و ورك و عِرق‌النّسا و نقرس و سستى آلات تناسل، روي عضو مورد نظر ماليده شود. جهت ضعف باه، به ناحيه کمر ماليده شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: استفاده از اين دارو براي افراد باردار و شيرده ممنوع است.

نکات قابل توصيه: از اين روغن براي افزايش حجم اعضا نيز استفاده مي‌شود. ابتدا، عضو مورد نظر بايد به شدت ماليده شود تا رنگ آن سرخ شود. سپس، با ماساژ، روغن را بر آن ماليد. بعد، بايد پارچه‏اى را با آب سرد خيس كرده روى عضو گذارند. اين عمل بايد هر 24 ساعت يك بار انجام شود.

در افراد مبتلا به حساسيت، ابتدا در ناحيه کوچکي (براي مثال بازو يا پشت گوش) تست شود و سپس در مناطق وسيع‌تر استفاده شود.

 

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي شيرازي، خلاصه الحکمه، مصحح: اسماعيل ناظم. ناشر: اسماعيليان، 1385
  4. ابن نفيس قرشي ، الموجز في الطب، دار المحجة البيضاء. 1423 ه.ق

 

خراطین
Tags : روغن خراطين
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image