دفلي

-(8 Body) 
دفلي ProductName : دفلي
رافع امراض بارده؛ مفيد در استرخا، کمردرد و درد زانو؛ نافع فرطه (که مقدمه کچلي است)، جرب متقرح، حکه و برص، نافع درد پشت
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن دفلي /rowqan-e defl?/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: رافع امراض بارده؛ مفيد در استرخا، کمردرد و درد زانو؛ نافع فرطه (که مقدمه کچلي است)، جرب متقرح، حکه و برص، نافع درد پشت

توضيحات:

دفلي (خرزهره): به‌غايت محلل ورم‌هاى صلب و مجفف و جالي‏ است و ضماد پخته سائيده آن جهت تحليل اورام صلب و اذابه آن‌ها و تسكين اوجاع ظَهر مزمن و وجع زانو و عرق النسا و جرب و حكّه و كلف و رفع آثار جلد و طلاى آب برگ آن جهت جرب و حكه و ذرور برگ خشك آن جهت التيام زخم‌ها مفيد است.

روغن زيتون: تدهين بدان جهت اوجاع بارده و با مرهم‌ها جهت التيام و اصلاح زخم‌ها مفيد است.

 اجزاء فراورده: گل و برگ خرزهره، آب، روغن زيتون

آثار دارو از ديد طب سنتي: محلل، مجفف، جالي، مسخن

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در افراد با سابقه حساسيت پوستي شديد با کرم‌ها و روغن‌هاي موضعي، ابتدا تست شود. خوردن آن اكيدا ممنوع است؛ خصوصا در افرادي که ديگوکسين مصرف مي­کنند. روي ناحيه سينه و روي زخم‌هاي باز ماليده نشود.

عوارض جانبي: تاکنون عارضه‌اي گزارش نشده است.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک، هر 8 تا 12 ساعت، با ملايمت فقط به کمر و زانو ماليده شود (فقط براي مصارف خارجي).

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است. در افراد تحت درمان با ديگوکسين احتياط شود.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در حاملگي مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: از ماليدن آن به چشم يا دهان اجتناب شود و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

دوره مصرف اين دارو، حداکثر يک ماه است. پس از آن به مدت يک هفته قطع شده و در صورت نياز دوباره مصرف مي‌شود. بهتر است از اين روغن جهت روغن‌مالي نواحي فوقاني تنه و نواحي نزديک سر و گردن استفاده نشود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، 1387 ه.ش.
  4. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  5. PDR 2008

 

 

 

دفلی
Tags : روغن دفلي
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image