بنفشه

-(4 Body) 
بنفشه ProductName : بنفشه
منوم، جهت جرب و حرارت بدن و خشکي دماغ و سرفه و نرم کردن اعصاب و مفاصل و حفظ صحت ناخن؛ سعوط آن جهت درد سر حار و بي خوابي مفيد است
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن بنفشه /rowqan-e banafshe/

 
شکل دارويي: روغن
 
موارد مصرف: خواب آور، رفع کننده حرارت بدن و خشکي دماغ، مفيد در سرفه و نرم کردن (برطرف کردن خشکي) اعصاب و مفاصل، جرب، درد سر حار 
 
توضيحات: سرد و تر و منوم‏ و جهت جرب و خشكي سينه و سرفه و ريختن موى و نرم كردن اعضا و مفاصل و حفظ صحت ناخن‏ مفيد است. قطور آن در اِحليل جهت سوزش ادرار و حرارت مثانه و سعوط آن جهت درد سر حار و بي‌خوابي، مفيد و تدهين ناف بدان جهت سعال مزمن، مجرب است.
روغن بادام شيرين: داراي طبيعت معتدل در گرمي و سردى و با خوردن يا ماليدن، به‌غايت، مرطب دماغ است و موافق تشنج يبسى و ورمى و سرسام و ذات‌الجنب و رافع سَهَر و منوّم است و دوام تدهين مهره‌هاى پشت بدان جهت نقرس و رفع خميدگي پيران و غرغره آن با آب گرم، جهت خشونت حلق مؤثر است.
 
اجزاء فراورده: گل بنفشه، روغن بادام شيرين 
 
آثار دارو از ديد طب سنتي: مسکن و دافع حرارت، ملين، مرطب، محلل
 
مزاج کلي دارو: معتدل از لحاظ گرمي و سردي و متمايل به تري 
 
منع مصرف: در زخم بازاستفاده نشود.
 
عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست. 
 
دستور مصرف: طبق دستور پزشک با ماساژ ملايم، روي موضع مورد نظر ماليده شود. براي رفع خشکي دماغ و خواب آوري، شب‌ها قبل از خواب 2 قطره در هر سوراخ بيني بچکانيد. در صورت احساس ناراحتي يا سوزش با چکاندن روغن در بيني، به بيمار توصيه مي‌شود که روغن را به تارک سر بمالد. 
 
تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.
 
مصرف در حاملگي و شيردهي: به توصيه پزشک بلامانع است.
 
نکات قابل توصيه: از اين روغن مي‌توان جهت برطرف کردن خشکي واژن نيز استفاده نمود.
 
منابع:
1- عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
2- ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
3- American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013) 
4- PDR 2008
 
بنفشه
Tags : روغن بنفشه
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image