کندش

-(13 Body) 
کندش ProductName : کندش
جالي اوساخ گوش، رافع اوجاج بارده آن و دوي و طنين، رياح اذن حادث از برودت و رطوبت، سعوط و قطور و عطوس آن جهت اکثر امراض بارده ي رطبه دماغيه
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن کندش /rowqan-e kondosh/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: روياندن مجدد موي در ريزش موي کلي و ناحيه‌اي

توضيحات:

کندش: ضماد آن (به‌خصوص نوع اسود) با عسل، جالى كلف و بهق و برص و ضماد آن با روغن زيتون جهت رويانيدن موى داءالثعلب و داءالحيه مؤثر است. طِلاى آن با سركه و عسل جهت جرب و حكّه و قوبا و جوشانيده آن با سركه و قدرى روغن گل نيز جهت خارش مفيد است.

در تحفه چنين آمده که مؤلف حاوى كبير و حذاق اطباى متقدمين را اعتقاد آن است كه چون كندش‏ را با روغن تخم مرغ ضماد نمايند، در همه اعضاى مو مى‏روياند.

اجزاء فراورده: کندش؛ روغن زيتون

آثار دارو از ديد طب سنتي: مسخن، مفتح، محرک اخلاط، جالي، محلل رياح

مزاج کلي دارو: گرم و خشک

منع مصرف: در زخم باز استفاده نشود. کندش بايد بعد از تنقيه بدن و در فصل سرما و يا قريب به آن استعمال شود و از استعمال آن در حين امتلاى تام و فصول حاره و مناطق حاره و محرور المزاجان و اطفال و پيران بسيار ضعيف اجتناب شود. اين دارو اصلا نبايد خورده شود.

مصرف آن براي افرادي که سابقه خون‌دماغ، فشار بالاي داخل چشم، فشارخون بالا، و مشکلات مغزي عروقي دارند اکيداً ممنوع است.

مصرف خودسرانه اين روغن و بدون تجويز پزشک اکيدا ممنوع است.

عوارض جانبي: ممکن است باعث التهاب پوست، تاول و بثورات شود که در واقع راهي براي خروج مواد زايد است.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک مصرف شود (فقط براي مصارف خارجي).

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره ممنوع است.

نکات قابل توصيه: در افراد مبتلا به آلوپسي، پس از تنقيه بدن و اصلاح مزاج توسط پزشک طب سنتي، مي‌توان از اين روغن به‌صورت موضعي براي رويش مجدد موها استفاده کرد.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. خسروي، سيد مهدي، گياهان دارويي و نحوه کاربرد آنها براي بيماري‌هاي مختلف در طب سنتي. تهران: نشر محمد، چاپ نهم. 1386.
  4. ناظم جهان، محمد اعظم، اكسير اعظم، دانشگاه علوم پزشكى ايران-مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، 1387 ه.ش.
  5. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  6. PDR 2008
کندش
Tags : روغن کندش
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image