گلسرخ

-(8 Body) 
گلسرخ ProductName : گلسرخ
محلل، ملطف، مسکن سردرد، مقوي باه، روياننده گوشت زخم هاي عميق، مقوي دماق و اعضا، رافع جوش هاي حاره و قروح
ProductType : روغن
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

روغن گلسرخ /rowqan-e golsorkh/

 

شکل دارويي: روغن

موارد مصرف: محلل، ملطف، مسکن سردرد، مقوي باه، روياننده گوشت زخم‌هاي عميق، مقوي دماغ و اعضا، رافع جوش‌هاي حاره و قروح

توضيحات: اين روغن در کاهش درد دندان، سردرد، دردگوش و درد امعا، سوختگي ناشي از نوره، و تجفيف رطوبات قروح به‌صورت موضعي کاربرد دارد. مقوي دماغ و در رفع بي‌خوابي مؤثر است. همچنين از اين روغن به همراه مفردات مناسب مي‌توان به‌عنوان ضماد براي کاهش التهاب و ورم (مانند ورم مفصل مبتلا به نقرس، جرب و خارش پوست) بهره برد.

اجزاء فراورده: گلسرخ، روغن کنجد

آثار دارو از ديد طب سنتي: رادع، قابض، مقوي، محلل، مسکن التهاب، مجفف

مزاج کلي دارو: مرکب القوي

منع مصرف: منع مصرف موضعي ندارد (مگر در افراد دچار حساسيت پوستي).

عوارض جانبي: گزارشي موجود نيست.

دستور مصرف: طبق دستور پزشک با ماساژ ملايم، روي موضع مورد نظر ماليده شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: به توصيه پزشک بلامانع است.

نکات قابل توصيه: اين روغن را مي‌توان به‌صورت موضعي براي کاهش ريفلاکس معده به مري استفاده نمود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، قرابادين کبير، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007
  4. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  5. PDR 2008
گلسرخ
Tags : روغن گلسرخ
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image