ماسک

-(0 Body) 
ماسک ProductName : ماسک
نافع در شب‌ادراري کودکان و سلس البول بزرگسالان؛ رافع زودانزالي، استرخاي مثانه و مجاري ادراري.
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول ماسک البول /kapsul-e m?sekolbowl/

خواص دارو: نافع در شب‌ادراري کودکان و سلس البول بزرگسالان؛ رافع زودانزالي، استرخاي مثانه و مجاري ادراري.

اجزاي دارو: زير? سياه، کندر، حبّ الآس (مکد. يک واحد).

زمان، مقدار، و روش مصرف: پيش از صبحانه، دو کپسول.

ملاحظات مصرف: درصورت ايجاد يبوست، از معجون گلقند استفاده شود. در افرادي که دچار تنگي مجاري صفراوي و پروستاتيت هستند با احتياط تجويز شود.

 

ماسک
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image