سورنجان رازي

-(11 Body) 
رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، عرق النّسا، نقرس
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

کپسول سورنجان رازي /kapsul-e suranj?n-e r?zi/


خواص دارو: رافع رطوبات مفاصل؛ نافع در درد مفاصل، ورم مفاصل، عرق النّسا، نقرس.

اجزاي دارو: صبر زرد ؛ زير? سياه، زنجبيل، سورنجان.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 12 ساعت 1-2 کپسول ميل شود يا بدين ترتيب مصرف گردد: شب اول دو عدد؛ شب دوم چهار عدد؛ شب سوم شش عدد؛ شب چهارم هفت عدد؛ شب پنجم هشت عدد؛ شب ششم هشت عدد؛ شب هفتم هشت عدد؛ شب هشتم هفت عدد؛ شب نهم شش عدد؛ شب دهم پنج عدد؛ شب يازدهم چهار عدد؛ شب دوازدهم سه عدد.
بهتر است يک قاشق غذاخوري شويد خشک را با يک و نيم ليوان آب با حرارت ملايم بجوشانند تا يک ليوان از آن بماند. سپس صاف کنند و کپسول را با آن مصرف کنند.

ملاحظات مصرف: مصرف اين دارو براي زنان باردار و افرادي که سابق? فشار خون دارند ممنوع است. در طول مدت درمان، اگر فشار خون بيمار به بالاي 14 رسيد، مصرف دارو قطع شود. معمولاً، بين شب‌هاي ششم تا هشتم درد افزايش مي‌يابد، اما با کم شدن مقدار دارو در شب‌هاي بعد، از بين مي‌رود.

 

سورنجان رازی
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image