جوارش کموني

-(12 Body) 
جوارش کموني ProductName : جوارش کموني
نافع در سردي مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبيه، تب هاي بلغمي و سودايي، سردي احشاء و امعا ناشي از بسياري بلغم، فواق ناشي از بسياري بلغم و فضول؛ رافع سردي انثيين
ProductType : کپسول
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

جوارش کموني/jo(a)v?reš-e kamuni/ 


خواص دارو: نافع در سردي مزاج معده، احشاء جشاء حامض، شهوت کلبيه، تب هاي بلغمي و سودايي، سردي احشاء و امعا ناشي از بسياري بلغم، فواق ناشي از بسياري بلغم و فضول؛ رافع سردي انثيين

اجزاي دارو:  تخم زيره سياه، برگ سداب، ريزوم زنجبيل، ميوه فلفل سياه، بوره ارمني، عسل کف گرفته

زمان، مقدار، و روش مصرف: پس از هر وعده غذا، يک کپسول با آب ميل شود

 

جوارش کمونی
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image