قانصه

-(12 Body) 
قانصه ProductName : قانصه
معده و دستگاه گوارش را تقويت مي کند و از لينت مزاج ناشي از ضعف معده جلو گيري مي کند.
ProductType : معجون
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

معجون قانصه/ma’jun-e  q?nese/ 


خواص دارو: معده و دستگاه گوارش را تقويت مي کند و از لينت مزاج ناشي از ضعف معده جلو گيري مي کند.

پوست قانصه، چه به صورت مفرد و چه به صورت ترکيبي، در درمان سه بيماري کاربرد دارد: ذرب دماغي، رفع تحجّر مواد در بدن (خصوصاً سنگ کليه)، و رفع ضعف معده. همچنين، در توليد خون صالح نيز مؤثر است.


اجزاي دارو: پوست سنگدان مرغ، پودينه، پوست بالنگ، هليله زرد، گل سرخ، بهمن سرخ، بهمن سفيد، صندل سفيد، تخم گشنيز، آويشن، تخم مورد، عسل کف گرفته

زمان، مقدار، و روش مصرف: يک قاشق مربا خوري (پنج گرم) صبح ناشتا و يک قاشق مربا خوري شب هنگام خواب همراه آب ميل شود.

 

قانصه
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image