برص

-(11 Body) 
برص ProductName : برص
رافع برص
ProductType : معجون
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

معجون برص/ma’jun-e baras/ 

 

خواص دارو: رافع برص.

اجزاي دارو: بابچي؛ آمله، هليل? سياه، پوست بليله؛ بلادر اصلاح شده؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نيم‌ساعت پيش از صبحانه و شب پيش از خواب، 250 ميلي‌گرم از دارو با يک ليوان شير. مقداري را نيز در آب حل کرده روزي دو بار با پنبه به موضع بمالند.

ملاحظات مصرف: اين دارو بايد حداقل شش ماه مداوم مصرف شود. در صورتي که پس از سه ماه استفاده، تغيير محسوسي در رنگ پوست ايجاد نشود، ديگر نتيجه نخواهد داد.

از نسخه‌هاي مجرّب هندي است.

 

برص
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image