اگزما

-(7 Body) 
اگزما ProductName : اگزما
نافع براي اگزما، خارش و شقاق
ProductType : پماد
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پماد اگزما/pom?d-e egzema/ 

خواص دارو: نافع براي اگزما، خارش و شقاق

اجزاي دارو: قنبيل، مرداسنگ، اسرين

زمان، مقدار، و روش مصرف: بدون ماساژ به محل مورد نظر به آرامي ماليده شود

 

اگزما
Tags : پماد اگزما
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image