کوهان مقلي

-(12 Body) 
کوهان مقلي ProductName : کوهان مقلي
رافع شقاق لب، نوک پستان، مقعد، آلت، و هر نوع ترک يا شقاق پوستي.
ProductType : پماد
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

پماد کوهان مُقلي/pom?d-e kuh?n-e moqli/

 

خواص دارو: رافع شقاق لب، نوک پستان، مقعد، آلت، و هر نوع ترک يا شقاق پوستي.

اجزاي دارو: مُقل، کوهان شتر.

زمان، مقدار، و روش مصرف: هر 12 ساعت، بدون ماساژ به محل مورد نظر ماليده شود.

 

کوهان مقلی
Tags : پماد کوهان مقلي
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image