بزوري مفوه

-(10 Body) 
بزوري مفوه ProductName : بزوري مفوه
مدر بول؛ مدر طمث؛ نافع در اختناق رحم
ProductType : شربت
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

سکنجبين بزوري مفوه/sekanje(a)bin-e bozuri-ye mofeveh/ 

خواص دارو: مدر بول؛ مدر طمث؛ نافع در اختناق رحم

اجزاي دارو: تخم رازيانه، تخم کاسني، تخم کرفس، تخم خيارين، تخم خيار بادرنگ، تخم خربزه، سرکه، آب، شکر سرخ، روناس، عسل

زمان، مقدار، و روش مصرف: نيم‌ساعت پيش از صبحانه و شب موقع خواب دو قاشق غذاخوري از شربت در يک استکان آب گرم حل کرده . ميل کنيد

 

بزوری مفوه
Tags : شربت بزوري مفوه
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image