وجي

-(2 Body) 
وجي ProductName : وجي
مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و امراض اعصاب ناشي از رطوبت دماغ
ProductType : شربت
Product Weight : 1
Specifications :
Price:

شربت وجّي/šarbat-e vajji/ 


خواص دارو: مجفّف رطوبات مغز؛ نافع در لکنت زبان، اضطراب، دلهره، و امراض اعصاب ناشي از رطوبت دماغ.

اجزاي دارو: وج، سکنجبين ساده.

زمان، مقدار، و روش مصرف: نيم‌ساعت پيش از صبحانه، دو قاشق غذاخوري از شربت در يک استکان آب (در فصل گرم، شهرهاي گرمسير، گرم‌مزاجان، و جوانان با آب سرد و در فصل سرد، شهرهاي سردسير، سرد مزاجان، و پيران با آب گرم). با صلاحديد پزشک، در صورت کثرت ماده، شب پيش از خواب نيز مصرف شود.

 

وجی
Tags : شربت وجي
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image