Date History

درگيري منافقين با مردم و نيروهاي انقلابي (1360 ش)


با گسترده‏تر شدن اختلاف نيروهاي انقلابي با عناصر ضدانقلاب به رهبري منافقين و بني صدر، طرح عدم كفايت سياسي بني صدر در مجلس عنوان گرديد و حضرت امام، طي حكمي در بيستم خرداد 1360، وي را از فرماندهي كل قوا عزل كردند. در اين ميان نيروهاي انقلابي خواستار سرعت عمل در عزل اين عنصر غرب‏زده توسط مجلس و تأييد حضرت امام بودند كه در روز 30 خرداد 1360 در بيرون مجلس تجمع كردند. از آن سو، گروهك‏هاي ضدانقلاب و طرفدار بني‏صدر، كه تدارك وسيعي براي ايجاد آشوب و جلوگيري از كار مجلس ديده بودند، اعلان مبارزه مسلحانه كردند. در بعد از ظهر اين روز اين گروهك‏ها به خيابان‏ها ريختند و به تخريب اموال عمومي و قتل و غارت و آشوب در تهران و بسياري از شهرستان‏ها پرداختند. كم كم نيروهاي مردمي، سپاه و كميته‏ها به مقابله با آشوبگران برخاستند كه در اين ميان درگيري‏هاي متعددي روي داد. سرانجام با مقاومت شديد انقلابيون، آشوبگران شكست خورده و متفرق شدند.