Date History

آغاز به كار كارخانه برق تهران با نيروي توربين‏هاي گازي (1344 ش)